Agentie imobiliara Timisoara
Corales pe Facebook
Corales pe Google Plus
Corales pe Twitter
Corales pe linkedIn
Limba romana Limba engleza
 
oferte
RECOMANDATE
 
oferte in
EXCLUSIVITATE
 
oferte
BLOCURI NOI
 
ultimele
ACTUALIZARI
 
oferte
REZIDENTIAL
 
 

"13 Mai"- o zi de răscruce pentru mediul bancar românesc

09 Mai 2016
 
 
 
 
 
( 0 comentarii)

Controversata lege a dării în plată a fost promulgată pe 28 Aprilie 2016. Reprezentanții bancari au fost ușor detensionați în ceea ce privește creditele imobiliare, parlamentarii făcând două concesii importante. Una dintre ele face referire la faptul că legea nu se va aplica creditelor acordate prin programul Prima Casă. Acest fapt ar însemna că programul guvernamental ar trebui să meargă mai departe (cu condiția suplimentării fondurilor de către stat, desigur). Cea de-a doua concesie constă în stabilirea unui plafon maxim pentru creditele ce vor putea face obiectul dării în plată – chiar dacă acesta este ceva mai mare decât cel vehiculat inițial, respectiv 150.000 de euro. Astfel, cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 250.000 euro (sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit).

Totuși obiecția mediului bancar asupra retroactivității acestei legi nu a fost rezolvată, această prevedere fiind păstrată de către parlamentari, după cum arată textul publicat în monitorul oficial: „În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum și din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât și contractelor încheiate după această dată.” ("Legea dării în plată - Monitorul Oficial, nr. 330, 28 aprilie 2016).

Procedura de dare în plată a unui imobil

Consumatorul trebuie să transmită creditorului, prin intermediul unui notar, avocat sau executor judecătoresc, înștiințarea că a decis să îi transmită dreptul de proprietate al bunului în vederea stingerii datoriei. În notificare se va preciza un interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul instituției de credit va trebui să se prezinte la un notar public propus de debitor pentru încheierea actului translativ de proprietate (primul termen nu poate fi mai mic de 30 de zile).

De la data primirii acestei notificări, orice plată către creditor se suspendă, la fel ca și orice acțiune procedură judiciară sau extrajudiciară demarată asupra consumatorului și bunurilor sale.

În termen de 10 zile de la data primirii notificării, creditorul poate contesta îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii de dare în plată. Cererea se va judeca în regim de urgență, cu citarea părților, de judecătoria în circumscripția căreia domiciliază consumatorul. În situația în care contestația se admite, cele două părți vor fi repuse în situația anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de lege.

La momentul încheierii actului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, va fi stinsă orice datorie a debitorului față de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare. Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului sau avocatului, vor fi suportate de către debitor.

Surse: Mediafax

Ziarul Financiar

Imobiliare.ro

Drept online.ro

Actualizat: 09 Mai 2016
COMENTARII