Agentie imobiliara Timisoara
Corales pe Facebook
Corales pe Google Plus
Corales pe Twitter
Corales pe linkedIn
Limba romana Limba engleza
 
oferte
RECOMANDATE
 
oferte in
EXCLUSIVITATE
 
oferte
BLOCURI NOI
 
ultimele
ACTUALIZARI
 
oferte
REZIDENTIAL
 
 

Iată perioadele minime de garanţie impuse de legea calității în construcții

25 August 2016
 
 
 
 
 
( 0 comentarii)

Printre obligaţiile executanţilor lucrărilor de construcţii se numără, potrivit Legii nr. 10/1995,remedierea pe propria cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea normelor de calitate în construcții, de anul acesta s-au introdus prevederi ce impun o perioadă minimă de garanţie. Mai exact, aceasta trebuie prevăzută în contractele încheiate între părţi și este stabilită în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, la o durată de cel puţin:

  • cinci ani, pentru construcţiile din categoriile de importanţă A şi B;

  • trei ani, pentru construcţiile din categoria de importanţă C;

  • un an, pentru construcţiile din categoria de importanţă D.

Categoriile de importanţă pentru construcţii sunt stabilite prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997.

În plus, garanţia se prelungește automat cu perioada necesară remedierii defectelor calitative constatate pe durata valabilităţii acesteia. Totodată, legea deja prevede că „proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia, dirigintele de şantier, expertul tehnic răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.

Sursa: http://www.avocatnet.ro/

Actualizat: 25 August 2016
COMENTARII