Agentie imobiliara Timisoara
Corales pe Facebook
Corales pe Google Plus
Corales pe Twitter
Corales pe linkedIn
Limba romana Limba engleza
 
oferte
RECOMANDATE
 
oferte in
EXCLUSIVITATE
 
oferte
BLOCURI NOI
 
ultimele
ACTUALIZARI
 
oferte
REZIDENTIAL
 
 

Erorile din titlurile de proprietate, vor putea fi modificate fara ajutorul instantei

13 Noiembrie 2014
 
 
 
 
 
( 0 comentarii)

Indreptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate va putea fi facuta fara a se apela la actiune in instanta de judecata, incepand din aceasta toamna. Proprietarii vor putea solicita aceasta schimbare reprezentantilor Oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, fara sa se mai adreseze instantei.

Aceasta este una dintre modificarile prevazute de Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, publicat in Monitorul Oficial in data de 31.07.2014.

„In anumite cazuri, Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor putea indrepta erorile materiale din titlurile de proprietate la cererea persoanei interesate sau din oficiu. Astfel, proprietarii nu vor mai trebui sa se adreseze instantei”, precizeaza reprezentantii Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

In acest sens, art. 235 din Regulament prevede ca:

„Oficiile teritoriale pot solutiona cereri de indreptare a erorilor din titlurile de proprietate daca, in urma verificarilor se constata ca acestea sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora dintre informatiile de pe procesul verbal de punere in posesie sau din documentele care au stat la baza punerii in posesie si se refera la:

a) erori de scriere a numelui si prenumelui fata de procesul verbal si anexe;

b) erori cu privire la numarul de tarla/parcela, numar unitate amenajistica (UA)/unitate de productie (UP);

c) erori cu privire la vecinatati;

d) erori ale suprafetelor parcelelor, fara modificarea suprafetei total atribuite;

e) alte erori cu privire la identificare cadastrala a parcelei, fara afectarea amplasamentului si a suprafetei.

(2) in cazul in care eroarea materiala se identifica cu una dintre cele descrise mai sus, cererile de indreptare a erorilor se pot solutiona in baza urmatoarelor documente:

a) cererea solicitantului, care trebuie sa indice obligatoriu numarul si data emiterii titlului de proprietate supus corectarii;

b) referatul de indreptare eroare materiala intocmit de inginerul sef si aprobat de director, care trebuie sa contina numarul si data hotararii comisiei judetene in baza careia a fost emis titlul de proprietate supus corectarii, eroarea materiala si continutul corectarii;

c) titlul de proprietate in original.”

Totodata, titlurile de proprietate se pot modifica de catre oficiul teritorial, in temeiul hotararii comisiei judetene, in conditiile prevazute de art. 235 alin. (3) din Regulament, conform caruia:

„(3) Titlurile de proprietate se pot modifica de oficiul teritorial, in temeiul hotararii comisiei judetene, conform art. 591, alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se refera la:

a) modificari ale numarului tarlalei/parcelei;

b) modificarea numelui autorului dreptului de proprietate, in conformitate cu actele de stare civila;

c) modificarea vecinatatilor fara afectarea amplasamentului;

d) modificarea suprafetelor parcelelor fara modificarea suprafetei totale.”

 „Precizam ca modificarea suprafetei totale in plus sau in minus fata de cea reconstituita nu poate fi solutionata in conditiile mentionate mai sus si se realizeaza prin hotarare judecatoreasca definitiva, potrivit art. 58 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara este publicat pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara”, conchid reprezentantii ANCPI.

Sursa: Imopedia.ro

Actualizat: 13 Noiembrie 2014
COMENTARII