Agentie imobiliara Timisoara
Corales pe Facebook
Corales pe Google Plus
Corales pe Twitter
Corales pe linkedIn
Limba romana Limba engleza
 
oferte
RECOMANDATE
 
oferte in
EXCLUSIVITATE
 
oferte
BLOCURI NOI
 
ultimele
ACTUALIZARI
 
oferte
REZIDENTIAL
 
 

Drepturi noi pentru clienţii băncilor

19 Septembrie 2016
 
 
 
 
 
( 0 comentarii)

Guvernul a adoptat în cursul săptămânii trecute o ordonanță de urgență care are ca obiect reglementarea drepturilor și obligațiilor părților în ceea ce privește contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Astfel se au în vedere următoarele aspecte specifice pieței și practicilor naționale:

Informarea corectă şi completă pentru clienţii băncilor

Ordonanța se aplică tuturor contractelor de credit care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor.

Cum sunt protejaţi consumatorii

În ceea ce privește costurile pentru consumator, ordonanța prevede:
• Interdicția creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadențare sau reeșalonare, precum și perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii).
• Interzicerea modificării în sens crescător a marjei de dobândă, sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, iar în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadențări, reeșalonări, perioade de grație – interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost.

Prevederi referitoare la rambursarea anticipată

Referitor la rambursarea anticipată, potrivit actului normativ adoptat consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parțial obligațiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia.

În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensație sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

Probleme la achitarea ratelor?

De asemenea, privind eventualele probleme la achitarea ratelor, ordonanța prevede:
** Obligația creditorilor de a veni în sprijinul consumatorilor atunci când aceștia au dificultăți la rambursarea creditului.

** Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflați în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanțelor. Concret, creditorii vor trebui să ofere soluții în funcție de situația în care se află consumatorul.

** În cazul imposibilității consumatorilor de a-și îndeplini obligațiile contractuale ca urmare a majorării dobânzii cu cel puțin două puncte procentuale (raportat la momentul încheierii contractului), creditorul depune toate diligențele pentru a transmite în scris consumatorului soluții în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părțile agreează propunerea prin act adițional ce va fi valabil până la dispariția cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.

** În situațiile de executare silită, se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.

Drepturile consumatorului în cazul conversiei contractului

În ceea ce privește conversia contractului, actul normativ prevede dreptul consumatorului de a-și converti contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din țara de reședință) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator.

În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puțin 15 evaluatori și orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Creditul la dezvoltator

O altă prevedere importantă se referă la dezvoltatorii imobiliari care pot acorda credite, începând cu 1 ianaurie 2017, doar dacă sunt înregistrați la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Totodată, și activitatea de recuperare de creanțe va putea fi desfășurată doar de entitățile înregistrate de ANPC.

Autoritatea competentă cu asigurarea respectării prevederilor ordonanței de urgență este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care are în vedere orientările și recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană în acest domeniu și emite, după caz, reglementări, instrucțiuni și/sau precizări prin care stabilește regimul aplicării respectivelor orientări și recomandări și le adaptează, dacă este cazul, condițiilor specifice pieței din România.

Ordonanța de urgență intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării (14.09.2016).

Sursa: adevarul.ro

 

Actualizat: 19 Septembrie 2016
COMENTARII